Seriál: Feng šuej 1 - Úvod

Thursday 23. July 2015 |
Autor: Renata Šindelářová

Proč právě feng-šuej?

Feng-šuej kamenyFeng-šuej je tradiční čínské učení zabývající se vlivem prostředí na člověka a zároveň hledáním ideálního místa pro něj. To platí jak v kontextu s krajinou, tak v souvislosti s vhodným umístěním domu v zahradě, použití vhodného stavebního materiálu a tvarů či také ideálního rozmístění nábytku v domě.

Feng-šuej, to je zdravé bydlení, které vám chceme představit v celém seriálu článků. Feng-šuej je vnímáno jako umění spojující zemi s nebem, umění zabývající se prouděním energií mezi těmito dvěma světy. My lidé žijeme právě tady: mezi nebem a zemí. Nohama se dotýkáme země a hlavou míříme k nebi. Jsme trochu jako cestovatelé žijící mezi těmito dvěma silnými velmocemi, které na nás mají velký vliv. Pozitivní i negativní.

Když se nám to podaří, pokud vyvážíme působení okolních vlivů tak, aby bylo pro nás příznivé, dojde ke správnému proudění energií. A to má vliv nejen na naše zdraví, ale na náš celkový fyzický i duševní stav. Jestliže docílíme toho, aby se kolem nás rozprostírala pouze pozitivní energie, staneme se součástí tohoto kladně působícího proudu a spolu s ním porosteme, budeme se rozvíjet a uzdravovat.

Ústředním pojmem, kterým se feng-šuej zabývá, je tzv. čchi, která bývá námi Evropany nazývána energií, zatímco východní národy ji označují za životní dech či vitální sílu. Její působení může být stejně tak prospěšné (šeng čchi), jako i škodlivé (ša čchi).

Jaký náboj má čchi v daném místě, to je dáno mnoha vlivy, především fyzikálními (např. mírou podzemní radiace), ale i mnoha jinými (např. historickým zatížením místa). Není nutné se děsit nad vědeckou neodborností tohoto přesvědčení a považovat jej za holý nesmysl, my tento efekt známe také, jen jej nazýváme jinak: říkáme mu "genius loci" (duch místa).

Zároveň však platí, že vše je neustále v pohybu, země se otáčí a čchi se mění. To znamená, že se v průběhu času i čchi téhož místa mění. Co je pro nás nejdůležitější, že tu změnu můžeme ovlivnit i my. To je právě ten největší důvod, proč chceme a potřebujeme feng-šuej rozumět. Abychom mohli bydlet a žít lépe a zdravěji.

V příštím dílu seriálu se dozvíte více o energii v krajině.

 

Přečtěte si celý seriál o Feng-šuej:

  1. Úvod
  2. Pět prvků
  3. Zahrada plná harmonie
  4. Vyčistěte si energie v domě
  5. Tvořme svůj domov intuitivně
  6. Feng šuej v paneláku