Seriál: Feng šuej 2 - Pět prvků

Monday 10. August 2015 |
Autor: Renata Šindelářová

Pěti prvky jsou v feng-šuej míněny: Oheň, Země, Kov, Voda a Dřevo. Ke každému z těchto elementů lze přiřadit určité vlastnosti či jevy existující v přírodě a v kosmu. Svým správným rozložením způsobují vyváženost, při špatném rozložení naopak vedou k dysharmonii. Obecně se dá říci, že kombinace použití těchto pěti elementů ovlivňuje tok energií.

Abychom správně pochopili vzájemný vliv prvků na sebe, nakreslíme si je do kruhu ve výše vypsaném pořadí. Dřevo nyní navazuje na Oheň. Když se nyní na tento pentagram zadíváme, vidíme zcela jasně, které elementy stojí proti sobě a které vedle sebe. V praxi (jestliže stavíme budovu, tvoříme zahradu nebo si vybavujeme byt) s těmito postaveními v pentagramu pracujeme tak, že používáme tyto znalosti: Dva prvky vedle sebe se podporují, a proto je jejich spojení příznivé a pozitivní. Naopak dva prvky stojící proti sobě jsou negativní kombinací a v takovém případě je třeba toto nevyvážené spojení vyladit přidáním třetího mezlilehlého prvku, který toto spojení vyváží.

Harmonická kombinace: Voda-Dřevo, Dřevo-Oheň, Oheň-Země, Země-Kov, Kov-Voda
Konfliktní kombinace: Voda-Oheň, Dřevo-Země, Oheň-Kov, Země-Voda, Kov-Dřevo

Zharmonizování konfliktní kombinace:
přidáme Dřevo do dvojice Voda-Oheň
přidáme Oheň do dvojice Dřevo-Země
přidáme Země do dvojice Oheň-Kov
přidáme Kov do dvojice Země-Voda
přidáme Voda do dvojice Kov-Dřevo

Konkrétní charakteristika vlastností a jevů souvisejících s jednotlivými Prvky:

Oheň

Barva: červená
Materiál: kůže
Tvar: trojúhelníkový, špičatý
Typ budovy: věž, škola
Doplňky: květiny, kinetické umění, pestrobarevnost

Země

Barva: žlutá
Materiál: cihly, hlína, beton
Tvar: čtvercový
Typ budovy: farma,restaurace
Doplňky: keramika, mozaika, visuté rostliny

Kov

Barva: bílá
Materiál: kovy
Tvar: kulatý
Typ budovy: dóm, chrám, obchodní dům
Doplňky: starožitnosti, křišťál, kulaté listy rostlin

Voda

Barva: černá
Materiál: sklo
Tvar: nepravidelný, zvlněný
Typ budovy: nízká, lázně, počítače
Doplňky: popínavé rostliny, impresionistické malby moře, fontány, abstraktní umění

Dřevo

Barva: zelená
Materiál: dřevo
Tvar: obdélníkový
Typ budovy: vysoká, školka, ateliér
Doplňky: lavičky, vysoké rostliny, duchovní umění, malba

Nyní již máme všechny informace a můžeme Prvky vzájemně kombinovat. Na příklad lázeňskou budovu (Voda) z betonu (Země) je ideální zařídit starožitnostmi a křišťálovými lustry (Kov). Pro ještě větší posílení prvků by na takové budouvě měla zářit bílá (Kov) nebo žlutá (Země) omítka. Ve vnitřním prostoru je pak ideálním stavebním doplňkem mozaika (Země) s fontánou (Voda), nad kterou se šplhají popínavé rostliny (Voda) s kulatými listy (Kov). Na zdech by měly viset impresionistické malby moře (Voda) a pacienti by měli lázeňské prameny pít z keramických hrnečků (Země).

Přečtěte si celý seriál o Feng-šuej:

  1. Úvod
  2. Pět prvků
  3. Zahrada plná harmonie
  4. Vyčistěte si energie v domě
  5. Tvořme svůj domov intuitivně
  6. Feng šuej v paneláku